Kraków – historia

Kraków to jedno z najstarszych i największych polskich miast. Miasto to było stolicą polski w latach 1038  – 1596. W latach 1596 – 1795 czyli do 3 rozbioru polski funkcje stolicy dzielił z Warszawą.

Poczatki krakowa sięgają IV wieku i jego pierwsze podwaliny zostały wzniesione na wzgórzu wawelskim przez mitycznego Krakusa, który zbudował je jak mówi legenda powyżej jaskini zamieszkałej przez smoka Wawelskiego. Wielu rycerzy próbowało bezskutecznie go zgładzić, a uporał się z nim dopiero szewczyk dratefka.

zdjęcie-krakowa

Jest to miasto wojewódzkie z siedzibą władz województwa małopolskiego. Pierwsze wzmianki o Krakowie pochodzą z 992 r z dokumentu Dagome iudex.

Od ok 1000 roku w Krakowie znajdowała się siedziba biskupstwa, a podczas panowania Kazimierza Odnowiciela Kraków stał się siedzibą książęcą. Kraków został doszczętnie zniszczony w przez najazd mongolski w 1241 r.

W katedrze waelskiej odbyła się koronacja Władysława Łokietka w 1320 r. co zakończyło etap rozbicia dzielnicowego. I właśnie od tego roku aż do  1734 Kraków był miejscem gdzie odbywały się koronacje królów polskiech.

W wieku XV i XVI kraków bardzo dynamicznie się rozwijał,gdyż był stolicą jednego z mocarst europejskich jakim wtedy była Polska.

Upadek Rzeczpospolitej pociągnął za sobą także upadek Krakowa. Został on zniszczony przez „potop szwedzki” w 1655 r.

W wieku XVIII Kraków znajdował się pod panowaniem wojsk pruskich, szwedzkich, austriackich i rosyjskich.